Panel ConnectOpinions jest inicjatywą Panel Inzicht B.V., zarejestrowaną w rejestrze handlowym Izby Handlowej pod numerem 56080239. Panel ten jest tworzony we współpracy z Cint A.B. i Qassa.

Poniżej krok po kroku opisane są Twoje prawa i obowiązki, jako członka panelu ConnectOpinions. Rejestrując się, zgadzasz się na następujące punkty:

 

Artykuł 1: Zastosowanie; umowa.

1.1 Te ogólne warunku użytkowania mają zastosowanie w przypadku korzystania z usługi ConnectOpinions, obejmują, ale nie są ograniczone do (1) członkostwa w panelu konsumentów lub podpanelu ConnectOpinions, (2) korzystania ze strony i/lub dostępu do niej, (3) uczestnictwa w ankiecie lub badaniu, które jest oferowane, dostarczane, organizowane lub zarządzane przez, lub za pośrednictwem, ConnectOpinions oraz (4) uprawnienia do i/lub odebrania nagród, zachęt, zniżek i cen oferowanych w niektórych promocjach i działaniach, obejmując, ale nie ograniczając się do, pomyślnego wypełniania kwestionariuszy. Panel ConnectOpinions to panel konsumencki, w którym możesz wziąć udział bezpłatnie. Uczestnik nie ma żadnych zobowiązań dotyczących panelu konsumenckiego, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w niniejszych warunkach. ConnectOpinions zastrzega sobie prawo do odmowy, ograniczenia, zakazania i/lub odrzucenia dostępu, użytkowania i/lub uczestnictwa w usługach w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu.

1.2 Umowa podlega prawu holenderskiemu.

 

Artykuł 2: Kiedy możesz wziąć udział?

2.1 Członkostwo w panelu jest zwykle dostępne dla osób, które spełniają wymogi członkostwa, w tym, między innymi, wymogi dotyczące minimalnego wieku (16 lat i więcej) oraz lokalizacji geograficznej (zamieszkanie w Holandii). Wymagania dotyczące członkostwa w panelu mogą się różnić, w zależności od panelu lub podpanelu ConnectOpinions. Na jeden unikalny adres e-mail przypada tylko jeden użytkownik. ConnectOpinions może w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i bez podawania przyczyn odmówić oferowania usług użytkownikowi.

2.2 Jeśli w jednym gospodarstwie domowym korzysta się z kilku kont, istnieje ścisła kontrola odrębności kont. Ponadto, nie mogą pojawić się żadne podobieństwa między kontami. Jeśli odkryjemy, że ogólne warunki zostały naruszone, konta zostaną zablokowane.

 

Artykuł 3: Rejestracja/Zostanie członkiem

3.1 Podczas rejestracji dane muszą być wypełnione zgodnie z prawdą.

3.2 Dozwolona jest tylko jedna rejestracja na osobę. Członkostwo w panelu dotyczy jedynie osoby, która zarejestrowała się w panelu. Użytkownik akceptuje to, że otrzymuje dostęp, korzysta z usług i/lub uczestniczy w usługach w charakterze niezależnego kontrahenta, oraz że w wyniku tej umowy nie zostaje nawiązana współpraca jako agent, partner, joint venture, pracownik-pracodawca lub franczyzodawca-franczyzobiorca.

3.3 Jeśli dane ulegną zmianie, muszą zostać jak najszybciej poprawione (na przykład, jeśli masz nowy adres e-mail, albo nowy adres zamieszkania).

3.4 Wszystkie wymagane od Ciebie dane muszą zostać wypełnione.

3.5 Jako członek panelu odpowiadasz za bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika oraz haseł i jesteś odpowiedzialny za wykorzystanie konta, bez względu na to, czy korzystano z niego za Twoją zgodą, czy nie. ConnectOpinions zdecydowanie nie zaleca wykorzystywania numeru ubezpieczenia społecznego, numeru konta bankowego lub jakiejkolwiek identyfikacji lub numeru konta, jako nazwy użytkownika lub hasła.

3.6 Możesz się zarejestrować tylko, jeśli jesteś naprawdę zainteresowany członkostwem w panelu. Jeśli zostanie odkryte, że podałeś nieprawidłowe lub fałszywe dane przy rejestracji, Twoje konto zostanie zamknięte, a Ty stracisz wszystkie zarobki.

3.7 Upewnij się, że Twój adres e-mail jest zawsze dostępny. Jeśli otrzymamy raport o niedostępności Twojego adresu (zwrot), żadne maile nie będą do Ciebie wysyłane. Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych wiadomości e-mail od ConnectOpinions, ponieważ Twój adres e-mail nie jest (nie był) dostępny, skontaktuj się z info@connectopinions.pl

 

Artykuł 4: Udział ankietach i oszczędzanie.

4.1 Rejestrując się w panelu wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z panelu. Liczba otrzymywanych e-maili waha się od 0 do 10 maili dziennie.

4.2 Maile są skierowane do grup docelowych, więc możliwe jest, że otrzymasz mniej albo więcej maili, niż inni członkowie.

4.3 Nie możesz dwukrotnie zarejestrować tego samego panelu.

4.4 Punkty wspomniane w zaproszeniach ConnectOpinions dotyczą zapłaty, którą otrzymasz za całkowite wypełnienie ankiety. Jeśli nie należysz do grupy docelowej badania, lub gdy jest już wystarczająca liczba uczestników, punkty nie zostaną przyznane.

4.5 Otrzymujesz rekompensatę finansową za wypełnienie kwestionariuszy. Z tego powodu musisz podać w ConnectOpinions swoje imię, nazwisko, numer IBAN i kod BIC/SWIFT swojego konta bankowego. Kod BIC/SWIFT jest wymagany do przetwarzania płatności za pośrednictwem SEPA. Kod BIC/SWIFT jest automatycznie wypełniany po podaniu numeru IBAN.

 

Artykuł 5: Wygrywanie cen.

5.1 Jeśli wygrasz cenę w panelu w sposób opracowany przez ConnectOpinions, obowiązują następujące warunki: ceny są wypłacane tylko wtedy, gdy spełnisz odpowiednie warunki; ceny są wypłacane/wysyłane na adres/konto, które podałeś podczas rejestracji. Upewnij się, że informacje te zawsze są aktualne; wypełnianie ankiet z ConnectOpinions odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

5.2 Jeśli to możliwe, staramy się organizować atrakcyjne oferty specjalne dla naszych użytkowników. Może to obejmować: losowanie ceny (możliwie zapewnionej przez klienta/relację), zniżki na produkty (do wykorzystania po zakończeniu ankiety). Nie można uzyskać żadnych praw od organizacji promocji rabatowych lub cenowych; na przykład, jako dodatek lub jako substytut zwykłych opłat za wypełnianie ankiet lub jako bonus i częstotliwość, z jaką są one organizowane.

5.3 ConnectOpinions powstrzymuje się od obowiązku organizowania zniżek lub promocji cenowych.

5.4 ConnectOpinions nie ponosi odpowiedzialności za promocje lub warunki promocji, które zostały wysłane w imieniu bezpośrednich partnerów. Kiedy otrzymujesz komunikat w imieniu naszych partnerów, zawsze kontaktujemy się z jego nadawcą. Zalecamy uważne zapoznanie się z ogólnymi warunkami i warunkami konkretnego partnera.

5.5 Z wyjątkiem przypadków zakazanych przez obowiązujące przepisy, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ConnectOpinions nigdy nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za pośrednie, przypadkowe albo specjalne konsekwencje karne i/lub szkody, niezależnie od przyczyny lub powodu, niezależnie od tego, czy ConnectOpinions jest świadomy możliwości wystąpienia takiej szkody. Każde roszczenie i każdy spór powstały w związku z korzystaniem z Usług i/lub niniejszymi warunkami użytkowania oraz postanowieniami musi zostać złożony w ciągu roku od wystąpienia roszczenia lub sporu.

 

Artykuł 6: Wypłata salda

6.1 W związku z korzystaniem z usług masz możliwość otrzymywania nagród, zachęt i udziałów w loteriach cenowych. Informacje, oficjalne zasady i ogólne zasady dotyczące nagród, zachęt i loterii cenowych są dostępne na stronie internetowej panelu, na początku lub na końcu ankiety, w zaproszeniu do ankiety i/lub na stronie (stronach) ConnectOpinions i/lub jego bezpośrednich partnerów. Zachęty i/lub ceny mogą być opisane w biuletynach lub innych formach komunikacji, rozprowadzanych lub publikowanych przez ConnectOpinions i/lub jego bezpośrednich partnerów. Nagrody, zachęty i ceny nie mogą być przekazywane innym.

6.2 Możesz poprosić o wypłatę, gdy na Twoim koncie znajduje się przynajmniej 1,000,000 punktów. Tylko saldo od 1,000,000 punktów reprezentuje wartość w euro, dokładnie rzecz biorąc, 1,000,000 punktów to 12.50 euro. Do 1,000,000 punktów, reprezentują one jedynie fikcyjną wartość w euro:

  • 1,000 punktów = 1.25 fikcyjnych euro centów
  • 5,000 punktów = 6.25 fikcyjnych euro centów
  • 100,000 punktów = 1.25 fikcyjnych euro

6.3 Płatność może zostać dokonana poprzez przelew bankowy/konto giro i odbywa się zgodnie z warunkami SEPA. Aby poprosić o wypłatę, musisz podać nazwisko, numer IBAN, kod BIC/SWIFT w Twoim osobistym koncie połączonym z ConnectOpinions.

6.4 Płatności można żądać tylko w wielokrotności 1 000 000 punktów. Pozostałe saldo zostanie na koncie. Możesz więc dalej oszczędzać, aż do następnej wypłaty.

6.5 Konto bankowe/giro może być połączone z tylko jednym kontem ConnectOpinions. Jeśli zostanie użyte do kilku kont, ConnectOpinions ma prawo zamknąć wszystkie konta użytkownika.

6.6 Twoja prośba o wypłatę zostanie sprawdzona i przetworzona w ciągu 30 dni roboczych od chwili złożenia wniosku. Nie można wprowadzać żadnych zmian w terminie płatności ConnectOpinions.

6.7 (Elektroniczna) administracja ConnectOpinions traktowana jest jako dowód płatności wykorzystywany w przypadku pisemnej skargi od Ciebie, jako członka panelu.

6.8 Jeśli Twoje saldo jest wynikiem wypełniania ankiet ConnectOpinions, masz dochód z „innej pracy”. To może mieć wpływ na podatek, który musisz zapłacić. Urząd podatkowy wyodrębnia, między innymi, „wykonywanie pracy dla rodziny i przyjaciół w zamian za pokrycie kosztów”. Tego dochodu nie musisz umieszczać w swoim zeznaniu podatkowym. Urząd podatkowy nie wydał oświadczenia w kwestii „dochodu z udziału w panelach online”. ConnectOpinions uważa członków za odpowiedzialnych za zadeklarowanie, lub nie, kwot zarobionych przez ConnectOpinions. ConnectOpinions nigdy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub grzywny, które zostaną nałożone ze względu na nieprawidłowe zgłoszenie dochodów z ConnectOpinions.

 

Artykuł 7: Prywatność i dane osobowe

7.1 Aby oferować swoje usługi, ConnectOpinions musi przetwarzać Twoje dane osobowe. ConnectOpinions zawiera dane osobowe w pliku, który zarejestrowany jest w Autoriteit Persoonsgegevens (Holenderska Rada Ochrony Danych), pod numerem: M1468571.

7.2 ConnectOpinions zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi przepisami (dot. Prywatności), w tym regulacji dotyczących marketingu mailowego z ustawy o telekomunikacji. Twoje dane nigdy nie zostaną powiązane z Tobą, jako jednostką i będą używane wyłącznie do wewnętrznego raportowania między ConnectOpinions i jego partnerami. Twoje odpowiedzi i dane będą analizowane jednie w połączeniu z innymi danymi, i nigdy nie zostaną powiązane z Tobą, jako jednostką, chyba że udzielisz wyraźnej zgody na to. Polityka prywatności wspomniana na connectopinions.pl ma zastosowanie w wykorzystaniu danych przez ConnectOpinions.

 

Artykuł 8: Świadczenie usług

8.1 ConnectOpinions opracował swoje usługi z największą możliwą starannością, jednak z wyłączeniem jakichkolwiek gwarancji, obietnic i odszkodowań niezależnie od ich charakteru. ConnectOpinions w szczególności nie gwarantuje, że:

  • usługi będą działać bez przerw, są wolne od wirusów, trojanów i innych błędów i/lub defektów, oraz że wady te mogą zostać naprawione;
  • przesyłki z informacjami są odpowiednie, aktualne, wiarygodne i legalne;
  • w saldzie oszczędności nie ma niepełnych lub niepoprawnych informacji;
  • osoby trzecie nie będą korzystać z usług w sposób nielegalny.

8.2 Usługi ConnectOpinions służą do użytku osobistego, nie komercyjnego. Możesz tylko korzystać z usług gdy, i jeśli, są dostępne. ConnectOpinions rezerwuje sobie prawo do dopasowania, zmieniania, anulowania, ograniczenia lub zablokowania dostępu do usług, albo do ich części, w dowolnym momencie i bez ostrzeżenia, z jakiejkolwiek przyczyny lub bez podania przyczyny. ConnectOpinions daje członkom panelu szansę na udział w ankietach i Usługach bezpośrednich partnerów ConnectOpinions, w konkurencji cenowej; kodach zniżkowych; i innych podobnych promocjach. Udział w ankietach jest całkowicie dobrowolny.

8.3 ConnectOpinions podejmuje wysiłek w granicach rozsądku, aby chronić usługę przed stratą i/lub jakimkolwiek nielegalnym wykorzystaniem Twoich danych osobowych lub konta. ConnectOpinions wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w tym zakresie, biorąc pod uwagę stan technologii.

8.4 ConnectOpinions ma prawo do czasowego wyłączenia usługi lub ograniczenia jej świadczenia, jeżeli jest to konieczne do jej utrzymania lub konserwacji, bez obowiązku wypłaty odszkodowania.

8.5 Panel Inzicht B.V. ma prawo łączyć lub dzielić panele, o ile charakter usługi pozostaje jednakowy.

 

Artykuł 9: Treści strony

9.1 Pomimo ciągłej dbałości i uwagi, jakie ConnectOpinions przykłada do wyglądu swojej strony internetowej oraz zawartych w niej danych, ConnectOpinions nie może zagwarantować kompletności, poprawności, ani ciągłej aktualności danych oraz treści strony internetowej.

9.2 ConnectOpinions nigdy nie ponosi odpowiedzialności za zawartość swojej strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wyniknąć z konkretnych treści.

9.3 Nie ponosi prawnych konsekwencji związanych z informacjami zawartymi na stronie internetowej connectopinions.pl oraz z zakresem, w jakim te informacje są przydatne do celu, w którym użytkownik się z nimi zapoznał. Wszystkie informacje, produkty i usługi oferowane są w stanie rzeczywistym i bez jakiejkolwiek (domyślnej) gwarancji lub zapewnienia, w odniesieniu do ich solidności, przydatności do określonego lub innego celu.

 

Artykuł 10: Treści użytkownika

10.1 Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za treści, materiały, informacje oraz komentarze, które wykorzystujesz, przesyłasz, umieszczasz lub przedkładasz w kontekście usług („treści użytkownika”). Jesteś jedyną osobą odpowiadającą za zgody, uprawnienia i/lub pozwolenia stron trzecich, wymagane dla treści użytkownika. W przypadku przesyłania treści użytkownika, treść użytkownika może być publicznie dostępna i udostępniana stronom trzecim w tym, między innymi, klientom ConnectOpinions, klientom klientów ConnectOpinions i zewnętrznym dostawcom usług. Treściami użytkownika mogą również być treści audio, wideo, obrazy lub podobieństwo osoby, która przesyła treści, i nie mogą zawierać żadnych treści, które są chronione prawem autorskim, lub są marką handlową stron trzecich. Treści użytkownika nie mogą zawierać żadnych treści audio, wideo, obrazów lub podobieństwa do innej, niż użytkownik, osoby. Nie otrzymasz żadnej rekompensaty za treści użytkownika.

10.2 Wykorzystując, przesyłając, udostępniając lub przedkładając treści Usług dajesz ConnectOpinions wieczne, nieodwołalne, nieograniczone, niezbywalne, ogólnoświatowe, wolne od opłat prawo i licencję na przetwarzanie, kopiowanie, wysyłanie, publikowanie, pokazywanie, tworzenie dzieł pochodnych, reprodukowanie, dostosowywanie, rozpowszechnianie lub używanie w inny sposób, zmianę lub dzielenie się nimi w dowolny sposób, bez jakiejkolwiek formy rekompensaty lub powiadomienia.

10.3 Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za treści użytkownika i ConnectOpinions nie może, i nie będzie sprawdzał, wszystkich treści; ConnectOpinions nie odpowiada za treści użytkownika. ConnectOpinions rezerwuje prawo do usuwania, przemieszczania lub przetwarzania treści użytkownika, które wedługConnectOpinions: (i) naruszają te ogólne warunki użytkowania, (ii) naruszają prawa autorskie lub znaki towarowe, lub (iii) są obraźliwe, oszczercze, nieprzyzwoite lub w inny sposób niedopuszczalne.

 

Artykuł 11: Ogólne

11.1 Jeśli przez sześć miesięcy nie byłeś aktywny w panelu (nie logowałeś się, nie czytałeś maili, nie rejestrowałeś ludzi, etc.) Twoje członkostwo zostanie automatycznie, bez ostrzeżenia, zakończone. Środki dodane do Twojego konta do tego momentu zostaną anulowane, a Twoje konto zostanie zniszczone.

11.2 ConnectOpinions zawsze ma prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków i poinformuje Cię o tym w miarę możliwości. Właściwą wersję ogólnych warunków można znaleźć na stronie connectopinions.pl. Po zmianie ogólnych warunków, stare ogólne warunki są nieważne. Wszelkie spory mogą być zgłaszane wyłącznie do odpowiedniego sądu w Holandii. W tym panelu oraz w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania zastosowania, ma holenderskie prawo.

11.3 ConnectOpinions zawsze może dopasować ten panel, na przykład zmienić ceny i przydział salda.

11.4 Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek zmianami ogólnych warunków użytkowania, musisz się wyrejestrować. Pozostając członkiem, automatycznie zgadzasz się na wszelkie zmiany w warunkach.

11.5 W przypadku niezadowalających wyników, ConnectOpinions zastrzega sobie prawo do anulowania panelu.

11.6 Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za zadeklarowanie w Urzędzie podatkowym dochodu z ConnectOpinions.

11.7 Zgadzasz się zabezpieczyć, obronić i uniewinnić ConnectOpinions i jego spółkę dominującą, spółki zależne i stowarzyszone, oraz ich poszczególnych członków, menedżerów, akcjonariuszy, dyrektorów, urzędników, pracowników i przedstawicieli, przed roszczeniami, zobowiązaniami, stratami, ocenami, nagrodami, karami i kosztami i/lub różnymi wydatkami, w tym, między innymi, uzasadnionymi honorariami prawnika i kosztami procesu wynikającymi lub spowodowanymi, bezpośrednio lub pośrednio, przez: (i) złamanie lub naruszenie niniejszych warunków; i/lub (ii) Twoje korzystanie z usług i/lub uczestnictwo w nich; i/lub dostęp do nich.

 

Artykuł 12: Wypowiedzenie członkostwa

12.1 W każdej chwili możesz się wyrejestrować z udziału w panelu poprzez zalogowanie do connectopinions.pl, gdzie możesz się wyrejestrować. Otrzymasz wtedy wiadomość e-mail, aby potwierdzić wyrejestrowanie. Po potwierdzeniu zostaniesz wyrejestrowany z panelu. Możesz też mailowo poprosić o wyrejestrowanie, wysyłając wiadomość do info@connectopinions.pl.

12.2 Po wypowiedzeniu członkostwa nie możesz dalej naliczać salda, a zgromadzone saldo zostanie anulowane.

12.3 W przypadku oszustwa, podania niekompletnych lub nieprawidłowych informacji, oraz w przypadku działania niezgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania lub naruszenia praw, które posiadasz jako uczestnik panelu, albo jeśli w jakikolwiek inny sposób spowodujesz uszkodzenie panelu, ConnectOpinions ma prawo, z zastrzeżeniem wszystkich praw przysługujących, do wypowiedzenia rejestracji ze skutkiem natychmiastowym i do zamknięcia konta oraz przypisanego do niego salda.

 

Artykuł 13: Nieautoryzowane użycie

Zgadzasz się, aby nie: (i) używać pająków, robotów, ani innych zautomatyzowanych technik eksploracji danych, aby kategoryzować, pobierać, przechowywać lub w inny sposób reprodukować lub rozprowadzać dane, albo treści związane z usługami, alby aby manipulować wynikami ankiety, loterią cenową lub konkursami; (ii) podejmować żadnych działań ingerujących w stronę/y, ani nie korzystać ze strony przez jednostkę w celu, między innymi, przeciążenia strony poprzez ‘zalewanie’, ‘bombardowanie pocztą’ lub ‘zwieszanie’; (iii) wysyłać lub przekazywać wirusów, uszkodzonych danych lub innych szkodliwych, niszczących i destrukcyjnych kodów, plików lub informacji obejmujących, ale nie ograniczonych do programów szpiegujących; (iv) gromadzić danych osobowych identyfikujących lub dotyczących innego użytkownika usług; (v) wysyłać niechciane wiadomości e-mail, w tym między innymi promocje i/lub reklamy produktów lub usług; (vi) otwierać, używać lub utrzymywać więcej, niż jedno (1) konto w panelu; (vii) fałszować lub ukrywać swoją prawdziwą tożsamość; (viii) umieszczać część(ci) strony na innej stronie, lub zmieniać wygląd strony; (ix) łączyć innej strony internetową ze stroną, na lub na stronie internetowej Usług, bez uprzedniej pisemnej zgody ConnectOpinions; (x) przesyłać lub przekazywać zastraszające, haniebne, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, obraźliwe lub obrazoburcze materiały lub treści, albo materiały albo treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć obowiązujące przepisy prawa (jak zdefiniowano w niniejszym dokumencie); (xi) uczestniczyć w nieuczciwych działaniach, w tym między innymi mających na celu przyspieszenie zakończenia ankiet, kilkukrotne wypełnienie tej samej ankiety, ukrywanie lub fałszowanie tożsamości, podawanie nieprawdziwych informacji podczas rejestracji, przesyłanie fałszywych lub nieprawdziwych danych z ankiety, umarzanie lub próbę wykupienia nagród, ceny i/lub zachęty w sposób nieuczciwy oraz ingerowanie w ankiety; (xii) stosować inżynierii odwrotnej w odniesieniu do różnych aspektów usług albo podejmować, lub wykonywać, działania, które mogą odkryć albo ujawnić kod źródłowy, lub obejść środki albo mechanizmy kontrolne, stosowane w celu zablokowania, lub ograniczenia, dostępu do strony internetowej, treści lub kodu, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawodawstwo; (xiii) uczestniczyć w działaniach przestępczych lub nielegalnych; (xiv) wykorzystywać ograniczone treści (jak zdefiniowano tutaj), co oznacza naruszenie tych Warunków użytkowania; lub (xv) zachęcać i/lub doradzać, w tym między innymi pracownikowi ConnectOpinions, popełnienie czynu zabronionego na postawie poniższych Warunków użytkowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że Nederland w pełni współpracuje ze wszystkimi prawnymi wnioskami o ujawnienie (dotyczy to, na przykład, wniosków od sądu lub wezwań).

 

Artykuł 14: Zakończenie

14.1 W przypadku oszustwa i/lub naruszenia powyższych zasad, saldo zostanie cofnięte, a Twoje konto zostanie usunięte. W razie potrzeby, dane zostaną przekazane odpowiednim władzom. Twój dostęp do panelu również zostanie zablokowany i nie będziesz mógł ponownie brać w nim udziału w przyszłości.

14.2 Jako członek nie możesz odwoływać się od błędów popełnionych przez ConnectOpinions. Dla obu stron korzystne jest zgłoszenie tego ConnectOpinions przez Ciebie, jako członka. Problem zostanie następnie rozwiązany przez ConnectOpinions w rozsądny sposób.

14.3 Pomimo wszelkiej troski, jaką ConnectOpinions wkłada w panel i powiązaną z nim usługę, może się zdarzyć, że nie będziesz zadowolony. Możesz zgłosić swoją skargę za pośrednictwem strony internetowej connectopinions.pl.

14.4 Niedozwolone jest wysyłanie niepożądanych wiadomości e-mail do innych osób, lub w inny sposób, w wyniku którego ktoś dowie się o panelu, jeśli nie znasz tej osoby albo osoba o to nie prosiła. W takim przypadku Twoje członkostwo zostanie cofnięte.

14.5 Zamieszczanie niepożądanych wiadomości, albo wysyłanie ich bez wymaganej zgody, uznawane jest za SPAM.

14.6 ConnectOpinions nie może wziąć żadnej odpowiedzialności za nieuprawnione użycie i/lub udział w panelu. Jeśli masz uzasadnione podejrzenie, że doszło do nieprawidłowego naliczenia lub wypłaty z salda, musisz zgłosić to ConnectOpinions. Jeśli wybierzesz kwotę, które otrzymałeś przez pomyłkę, jesteś zobowiązany do wypłacenia odszkodowania ConnectOpinions w wysokości środków otrzymanych od ConnectOpinions.

 

Artykuł 15: Zrzeczenie się odpowiedzialności

Usługi, w tym wszystkie informacje, ankiety, treści, materiały, komentarze i usługi dostarczane na lub przez serwis, dostarczane są „w stanie rzeczywistym”.

ConnectOpinions nie zapewnia jakiejkolwiek gwarancji związanej z informacjami, treściami, materiałami, komentarzami, ankietami, produktami lub usługami dostarczanymi w serwisie, lub za jego pośrednictwem, w tym między innymi za treści użytkowników.

Ponadto, ConnectOpinions niniejszym odrzuca jawnie i niejawnie, wszystkie gwarancje, w tym, między innymi, domniemaną gwarancję nienaruszenia, możliwość sprzedaży i przydatność do określonego celu. ConnectOpinions nie gwarantuje, że narzędzia, technologie lub funkcje zawarte w usługach lub jakiekolwiek treści, materiały, komentarze, informacje i/lub usługi nie zostaną przerwane, lub nie zawierają żadnych błędów. ConnectOpinions nie gwarantuje również, że zostaną one usunięte, oraz że systemy lub serwery obsługujące te usługi nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych plików. ConnectOpinions nie oferuje dostępu do, lub połączenia z internetem, i nie jest, oraz nigdy nie będzie, odpowiedzialny za działania lub zaniedbania osób trzecich, które blokują, ograniczają lub uniemożliwiają dostęp do połączenia z/lub korzystania z usług. Czy dołączysz do nas? Zarejestruj się.

ConnectOpinions - PL wykorzystuje pliki cookie. Korzystając z tej strony, lub klikając zgodę po lewej stronie, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie oraz zbieranie informacji na ich podstawie przez nas oraz osoby trzecie