Ochrona danych osobowych

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celem, do którego zostały podane. Nie będą one udostępniane osobom trzecim. Ponadto, będzie korzystać z twoich danych, tylko wyłącznie w celu poprawienia jakości naszych usług względem ciebie. W przypadku sprzeciwu wobec powyższego, możesz nas poinformować poprzez wówczas twoje dane zostaną natychmiast usunięte z naszej bazy danych. Twoje wizyty na naszej stronie będą śledzone przez pliki cookies. Informacje, które zostaną zebrane przez te pliki, będą służyły do poprawy jakości obsługi naszej strony internetowej. Nie jest możliwe powiązanie tych danych z twoim  adresem IP. W przypadku, gdy nie chcesz, żebyśmy używali pliki cookies, musisz je wyłączyć w ustawieniach  swojej przeglądarki internetowej