Ochrona danych osobowych

 

Wersja

Poniższe oświadczenie o ochronie prywatności pochodzi z 23-05-2018.

 

Tożsamość

ConnectOpinions, zarejestrowane w rejestrze handlowym Izby Gospodarczej pod numerem 56080239 (poniżej ‘ConnectOpinions’) jest odpowiedzialny w rozumieniu ustawy o ochronie danych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Zarejestrowaliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych w Urzędzie Danych Osobowych pod numerem M1589946. W niniejszym oświadczeniu, dotyczącym ochrony prywatności, podajemy między innymi, jakie dane możemy gromadzić oraz w jaki sposób ConnectOpinions wykorzysta te dane.

 

Kategorie danych osobowych

Kiedy rejestrujesz się w connectopinions.pl, jesteś proszony o podanie swoich (osobistych) danych. W każdym przypadku przetwarzamy następujące dane osobowe:

  • Szczegóły imienia i adresu
  • Adres E-mail
  • Numer telefonu

Ponadto, przetwarzamy też Twój numer IBAN (do płatności) oraz kwestionariusz profilowy, jeśli został on uzupełniony.

 

Cel zbierania danych

Podczas rejestracji w connectopinions.pl prosimy Cię o podanie danych (osobowych). Na przykład, dane takie, jak Twoje imię, adres e-mail i/lub szczegóły adresu. Wykorzystujemy te dane, aby zapraszać Cię do ankiety i wypłacać saldo/wygrane ceny. Dodatkowo, ConnectOpinions posiada opcję wysyłania pewnych wyrażeń komunikacyjnych, na przykład od naszych partnerów i klientów. W ankietach, o których jesteś zapraszany przez ConnectOpinions, jesteś proszony o wyrażenie opinii lub podzielenie się doświadczeniami związanymi z pewnymi tematami. ConnectOpinions wykorzystuje te dane do celów analitycznych, oraz aby poprawić dostarczanie klientom usług przez ConnectOpinions. Dane z ankiety przetwarzane są anonimowo. Co więcej, przetwarzane są w taki sposób, że nie można ich powiązać z jednostką.

ConnectOpinions skupia się głównie na ankietach internetowych. Jednakże, możliwe jest, że zaprosimy Cię do pisemnej, telefonicznej lub osobistej ankiety twarzą w twarz. Sam możesz zadecydować, czy weźmiesz udział w tych ankietach. Jesteś dobrowolnym członkiem panelu i zawsze możesz wyrejestrować się ze strony ConnectOpinions. Dodatkowo, organizujemy specjalne promocje dla naszych członków, takie jak zniżki, konkurencje cenowe i inne podobne promocje.

Może się zdarzyć, że podczas trwania ankiety, klienci otrzymają lub zachowają (osobiste) informacje. Nigdy nie są one łączone z Twoim imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail lub numerem telefonu, ale wyłącznie z anonimowym identyfikatorem użytkownika. Te informacje to np. płeć, poziom wykształcenia, wiek itp. Wykorzystywane są one m.in. w następujących celach: 1) dobrego funkcjonowania naszego systemu wynagrodzeń, żebyśmy mogli wiedzieć czy ankieta została już wypełniona; 2) umożliwienia tworzenia analiz (statystycznych) dla centrów badawczych; 3) sprawdzenia u naszych klientów, czy są dostępne dla Ciebie ankiety w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wykluczenia (brak możliwości wzięcia udziału w ankiecie z powodu nie należenia do grupy docelowej). Centra badawcze znajdują się na całym świecie. Siedziby niektórych naszych klientów znajdują się poza Unią Europejską. Naturalnie kontrolujemy jakość ich polityki prywatności. Dlatego sprawdzamy, czy każdy z nich spełnia warunki certyfikacji Privacy Shield.

 

W jakie inne sposoby zbierane są informacje, takie jak pliki cookie?

ConnectOpinions wykorzystuje funkcjonalności i techniki, które zapewniają, że strona staje się zarówno przyjazna użytkownikowi, jak i bardziej osobista. Pliki cookie są najbardziej znanym przykładem takich funkcjonalności. ConnectOpinions wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie, mianowicie pliki cookie funkcjonalne i analityczne.

 

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane tylko po to, aby upewnić się, że ankiety, które otrzymujesz od ConnectOpinions działają prawidłowo. Pliki te sprawiają, na przykład, że respondent nie może wielokrotnie wziąć udziału w jednej ankiecie. W niektórych przypadkach oznacza to również, że możesz dalej kontynuować od miejsca, w którym się zatrzymałeś, jeśli w międzyczasie zrobiłeś przerwę w wypełnianiu ankiety.

 

Analityczne pliki cookie

W dodatku do funkcjonalnych plików cookie, ConnectOpinions wykorzystuje analityczne pliki cookie na stronie panelu. Pliki te są wykorzystywane do analizy użytkowania witryny connectopinions.pl. Nie są przechowywane żadne dane dotyczące korzystania z Internetu.

 

Okres przechowywania danych

ConnectOpinions przechowuje Twoje dane tak długo, jak długo jesteś członkiem panelu. Po wyrejestrowaniu, ConnectOpinions przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe. Dane, które posiada ConnectOpinions są następnie ‘haszowane’. Oznacza to, że Twoje dane nie mogą być już odczytane, jednak wciąż mogą być wykorzystywane do udowodnienia, że wszystkie osoby otrzymujące wiadomości od ConnectOpinions wyraziły na to zgodę. Pięć lat po zakończeniu okresu przechowywania, członkowie panelu zostaną całkowicie z niego usunięci. Ten okres przechowywania jest zalecany przez Urząd ds. Konsumentów i Rynku. W ten sposób możemy udowodnić, że wszyscy odbiorcy wiadomości od ConnectOpinions wyrazili wcześniej zgodę.

 

Ochrona Twoich danych

Aby chronić Twoje dane osobowe podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. W ten sposób Twoje dane są chronione przed utratą, lub przed jakąkolwiek formą nielegalnego przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa obejmują, między innymi, szyfrowanie SSL/TLS, oraz inne metody szyfrowania. W przypadku wyrejestrowania, wrażliwe dane osoby zainteresowanej są haszowane kryptograficznie algorytmem SHA256. Podczas haszowania informacje, które zazwyczaj każdy może przeczytać, stają się nieczytelne. Dodatkowo, praktycznie niemożliwe jest odzyskanie oryginalnych informacji, ze względu na kryptograficzne właściwości kodowania.

 

Jakie masz prawa?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych daje członkom większą kontrolę nad ich danymi osobowymi. Poniżej znajdziesz prawa, które masz, jako członek panelu ConnectOpinions, na podstawie punktów, które wyróżnione zostały przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych:

 

Prawo do przeglądu

Jako członek panelu masz prawo do tego, aby zapytać, które z Twoich danych są wykorzystywane oraz do przeglądu tych danych. ConnectOpinions dzieli te dane na możliwe do odzyskania dane i dane, które nie mogą być odzyskane.

 

Dane możliwe do odzyskania

Członkowie ConnectOpinions mają prawo do przeglądu swoich własnych danych. ConnectOpinions przetwarza jedynie te dane, które użytkownik sam dostarczył. W ConnectOpinions przetwarzamy następujące dane:

  • Szczegóły imienia i adresu
  • Adres E-mail
  • Numer telefonu
  • Czas rejestracji

 Ponadto, przetwarzamy też Twój numer IBAN (do płatności) oraz kwestionariusz profilowy, jeśli został on uzupełniony.

Zawsze możesz przejrzeć i zmienić te informacje na swoim koncie. Możesz zrobić to poprzez zalogowanie się na konto osobiste i wybranie profilu nagłówka z menu. Numery kont są niszczone natychmiast po tym, jak płatność została przesłana, zgodnie z wytycznymi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Dane niemożliwe do odzyskania

Kiedy jesteś członkiem ConnectOpinions, zgadzasz się na udział w ankietach naszych klientów. ConnectOpinions dokładnie monitoruje swoich klientów i współpracuje jedynie przy ankietach rynkowych. Klientami są głównie agencje badające rynek, firmy konsultingowe, instytucje edukacyjne oraz inne, podobne podmioty. ConnectOpinions nigdy nie współpracuje z komercyjnymi kwestionariuszami, które mają na celu sprzedaż użytkownikowi produktów i/lub usług.

Poprzez zaproszenie ConnectOpinions zostajesz skierowany do kwestionariusza strony badawczej (klienta). Odbywa się to anonimowo, w oparciu o Twój unikalny "identyfikator użytkownika". Ankiety wypełniane są anonimowo i bezpośrednio przez stronę badawczą (klienta), ConnectOpinions nie przetwarza tych danych. Prawo do przeglądu nie obejmuje więc dostępu do anonimowych odpowiedzi, które są wykorzystywane do badań statystycznych i wszystkich danych, które dostarczane są klientom.

 

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu / ograniczenia przetwarzania / do zostania zapomnianym

Każdy członek panelu ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i do „zostania zapomnianym”. Po odwołaniu się do jednego z tych praw, ConnectOpinions wyrejestruje członka panelu. Gdy tylko członek panelu zostanie wyrejestrowany, jego dane są „haszowane”. Oznacza to, że dane nie mogą być już odczytane, jednak wciąż mogą być wykorzystywane do udowodnienia, że wszystkie osoby otrzymujące wiadomości od ConnectOpinions wyraziły na to zgodę. Pięć lat po zakończeniu okresu przechowywania, członkowie panelu zostaną całkowicie z niego usunięci. To dotyczy jedynie danych, które przetwarzane są przez ConnectOpinions.

 

Korekty

To oświadczenie prywatności może zostać poddane korekcie. Jeśli ConnectOpinions wprowadzi korekty do zasad polityki, wytycznych lub innych warunków wspominanych, lub dołączonych do tego oświadczenia prywatności, ConnectOpinions zamieści zmienioną wersję na stronie lub prześle ją za pomocą maila. Zalecamy regularne sprawdzanie naszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami, możesz wypowiedzieć umowę ConnectOpinions.

 

Kontakt

ConnectOpinions robi wszystko, co w jego mocy, aby dobrze zająć się każdą skargą i rozwiązać ją w sposób satysfakcjonujący dla członka panelu. Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące naszego oświadczenia o prywatności, skontaktuj się z nami przez info@connectopinions.pl lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

ConnectOpinions - PL wykorzystuje pliki cookie. Korzystając z tej strony, lub klikając zgodę po lewej stronie, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie oraz zbieranie informacji na ich podstawie przez nas oraz osoby trzecie